Да помогнем на Иван!

Здравейте, приятели, колеги, познати и непознати добри хора.

Сърдечно благодарим на всички, които ни помогнаха по един или друг начин! Предстои още дълъг път, но за момента Иван е сравнително добре благодарение на лекарите и вашата помощ.

Let’s Help Ivan Together

Hello, friends, colleagues, known and unknown good people.

From the bottom of our hearts, thank you all for helping us with the campaign! There is still a long road ahead but Ivan is relatively good at the moment thanks to the doctors and your help.