Да помогнем на Иван!

Здравейте, приятели, колеги, познати и непознати добри хора.

Това е Иван. Всеотдаен и вкъщи, и на работа, готов безстрашно да се захване с решаването на всякакви проблеми.

Иван е диагностициран с агресивна, бързоразвиваща се болест – остра миеломоноцитна левкемия, придружена от транслокация на хромозоми и FLT3-ITD генетична мутация.

В момента върви първоначалният процес на лечение с химиотерапия, но за успешното му излекуване е нужно продължаване на лечението му в чужбина (в Англия или Германия), включващо трансплантация на стволови клетки и други скъпи терапии. Паричните средства, нужни за това лечение, се очаква да надхвърлят сумата от 250 000 евро, поради което молим за Вашата помощ при събирането ѝ.

Иван има 8-годишна дъщеря Моника, която много иска да помогне на татко си като направи машина на времето, за да може той да е отново здрав, но за съжаление не успява да открие нужните части за машината в Интернет. Надяваме се, че с общи усилия ще съберем необходимата сума, за да ѝ покажем, че хубавите неща са не само в миналото, но и в бъдещето!

Ще бъдем изключително благодарни на всеки, който, по един или друг начин, може да помогне за събирането на средствата!

БАНКОВИ СМЕТКИ ЗА ДАРЕНИЯ
BGN
Иван Москов Михайлов
IBAN: BG70UNCR70001523273327
BIC (SWIFT): UNCRBGSF
Основание: Дарение за лечение

EUR
Иван Москов Михайлов
IBAN: BG81UNCR70001523273420
BIC (SWIFT): UNCRBGSF
Основание: Дарение за лечение

USD
Иван Москов Михайлов
IBAN: BG59UNCR70001523273331
BIC (SWIFT): UNCRBGSF
Основание: Дарение за лечение

GBP
Иван Москов Михайлов
IBAN: BG05UNCR70001523334152
BIC (SWIFT): UNCRBGSF
Основание: Дарение за лечение

Let’s Help Ivan Together

Hello, friends, colleagues, known and unknown good people.

This is Ivan. He is a warm and open person, relied on by family, friends and colleagues for his readiness to tackle any kind of problem without hesitation.

Ivan has been diagnosed with an aggressive and quickly progressing disease – acute myeloid leukemia, with chromosome translocation and FLT3-ITD mutation.

He is currently undergoing the first phases of chemotherapy, but for a chance for recovery, he will need to continue his treatment abroad (in England or Germany) with a stem cell transplantation and further expensive treatments. The cost associated with these measures exceeds 250 000 euro, which is far greater an amount than what his close family and friends could afford. We humbly ask for help in raising this amount of money.

Ivan has a daughter of eight, Monica, and she wants to help her father by building a time machine to go back in time when her father was healthy. Yet she could not find any parts for that machine on the Internet. We hope that by standing together with Ivan and his family we can gather the necessary money and show Monica that beautiful moments in life are found not only in the past but also in the future!

We will be forever grateful to anyone who helps us, one way or another, to gather the needed amount!

BANK ACCOUNTS FOR DONATIONS
USD
Ivan Moskov Mihaylov
IBAN: BG59UNCR70001523273331
BIC (SWIFT): UNCRBGSF
Details: Medical treatment donation

EUR
Ivan Moskov Mihaylov
IBAN: BG81UNCR70001523273420
BIC (SWIFT): UNCRBGSF
Details: Medical treatment donation

GBP
Ivan Moskov Mihaylov
IBAN: BG05UNCR70001523334152
BIC (SWIFT): UNCRBGSF
Details: Medical treatment donation

BGN
Ivan Moskov Mihaylov
IBAN: BG70UNCR70001523273327
BIC (SWIFT): UNCRBGSF
Details: Medical treatment donation

OTHER WAYS TO DONATE
(in no particular order)

Facebook fundraiser
PayPal: helpivanm@gmail.com